+297 699 2349 info@vbmediators.com

VBmediators

Betrouwbare en deskundige bemiddeling

VBmediators verhuist momenteel van Aruba naar het grensgebied van België en Nederland. Opdrachten voor nieuwe mediations / arbitrages / onderhandelingen kunnen binnenkort weer worden aangenomen.

Introductie mediators

Kom meer te weten over de deskundige mediators die voor u klaar staan

Bemiddelingen

Lees hier onze werkwijze bij de drie soorten bemiddelingen

Aandachtsgebieden

Hier vindt u de vele soorten conflicten waarbij wij u kunnen helpen

Over VBmediators

 

E.J. Boessenkool en J.J. Verhoeven zijn beiden mediators met een brede professionele achtergrond. Zij hebben ruime ervaring met het bemiddelen bij geschillen.

Tijdens hun loopbaan (management- en bestuursfuncties, advocatuur, rechterlijke macht) hebben ze ervaren dat het in bijna alle gevallen voor partijen bevredigender is dat zij in onderling overleg komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Het geschil (juridisch) laten beslissen door een derde stelt namelijk bijna nooit beide partijen tevreden.

Soms zijn de verhoudingen tussen partijen zodanig verslechterd, dat bemiddeling van een mediator nodig is om tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Om de rol als mediator professioneel uit te kunnen oefenen, hebben onze mediators de opleiding tot MfN mediator gevolgd en succesvol afgerond. Het MfN waarborgt de kwaliteit van de mediators door verplichte opleidingen, een gedragscode en tuchtrechtspraak. Zij zijn tevens lid van de Caribbean Mediation Association.

Naast zijn huidige werkzaamheden op Aruba biedt E.J. Boessenkool mediations, arbitrage en onderhandelingen aan.  J.J. Verhoeven is hierbij een consulting partner.
Het is hun visie dat bemiddeling voor iedereen op Aruba bereikbaar en dus betaalbaar moet zijn.