+32 4 7165 7924 info@vbmediators.com

VBmediators

Betrouwbare en deskundige bemiddeling

Vanuit het grensgebied van België en Nederland zetten wij onze jarenlange ervaring in om conflicten tot een goed einde te brengen. 

Introductie bemiddelaars

Kom meer te weten over de deskundige bemiddelaars die voor u klaarstaan

Bemiddelingen

Lees hier onze werkwijze bij de drie soorten bemiddelingen

Aandachtsgebieden

Hier vindt u de vele soorten conflicten waarbij wij u kunnen helpen, zowel in het Nederlands/Vlaams als in het Engels

Over VBmediators

 

E.J. (Edwin) Boessenkool en J.J. (Jack) Verhoeven zijn beiden bemiddelaars met een brede professionele achtergrond. Wij hebben ruime ervaring met het bemiddelen bij geschillen.

Tijdens onze loopbaan (management- en bestuursfuncties, advocatuur, rechterlijke macht) hebben we ervaren dat het in bijna alle gevallen voor partijen bevredigender is dat zij in onderling overleg komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Het geschil (juridisch) laten beslissen door een derde stelt namelijk bijna nooit beide partijen tevreden.

Soms zijn de verhoudingen tussen partijen zodanig verslechterd, dat bemiddeling van een mediator nodig is om tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Om de rol als bemiddelaar professioneel uit te kunnen oefenen, hebben wij beide in Nederland de opleiding tot MfN mediator gevolgd en succesvol afgerond. Ook heeft de Federale Bemiddelingscommissie (F.B.C.) ons in België geaccrediteerd. Zowel het MfN als de F.B.C. waarborgen onze kwaliteit door verplichte opleidingen, een gedragscode en tuchtrechtspraak. Wij zijn tevens lid van de Caribbean Mediation Association.

Naast de huidige werkzaamheden in Nederland en België biedt Edwin Boessenkool ook arbitrage en onderhandelingen aan. Jack Verhoeven is hierbij een consulting partner.

Wij vinden het belangrijk dat bemiddeling voor een ieder toegankelijk moet zijn. Financiële drempels of afstand mogen dan ook geen reden zijn: ‘er valt altijd een mouw (aan) te passen’.

Wij houden kantoor te Arendonk in de Belgische provincie Antwerpen, net over de grens bij het Nederlandse Reusel. In eerste instantie richten wij ons op verzoeken om hulp bij een geschil in de Belgische provincies Limburg, Vlaams Brabant en Antwerpen, evenals de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg, maar natuurlijk is een ieder welkom.