+32 4 7165 7924 info@vbmediators.com

Introductie bemiddelingen

Mediation

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar elkaar te luisteren en om over een oplossing te onderhandelen, heeft bemiddeling kans van slagen. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle bemiddeling dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Start van de bemiddeling

Een bemiddeling kan op meerdere manieren beginnen. U kunt samen met degene met wie u een conflict heeft, besluiten om een bemiddelaar in te schakelen. U kunt ook eerst individueel contact met ons opnemen, waarna wij de andere partij benaderen.

Tijdens een eerste gesprek met partijen wordt vastgesteld of partijen daadwerkelijk bereid zijn om naar elkaar te luisteren en om mee te werken aan het bereiken van een oplossing die voor hen allebei acceptabel is. Alleen dan is het zinvol om een bemiddeling te beginnen.

Samen in gesprek

Vervolgens vinden de gezamenlijke besprekingen onder leiding van de bemiddelaar plaats. Voor iedere bespreking wordt 1,5 tot 2 uur uitgetrokken. De ervaring leert dat er gemiddeld 3 tot 4 gesprekken nodig zijn om een oplossing te bereiken. Na afloop kunnen de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar begeleidt slechts het proces, partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van de afspraken en voor de inhoud ervan. Als er een oprechte bereidheid is bij beide partijen om het geschil met elkaar op te lossen, dan blijkt het bereiken van een oplossing onder begeleiding van een bemiddelaar in de meeste gevallen mogelijk te zijn.
Wij zullen ons als bemiddelaar altijd maximaal inzetten om dat resultaat te bereiken.

Overeenkomst

De bemiddeling begint altijd met het tekenen van de bemiddelingsovereenkomst. Het MfN-reglement en de gedragscode van de Federale Bemiddelingscommissie zijn van toepassing. De MfN register-mediators en de geaccrediteerde mediators van de F.B.C. zijn gebonden aan de Gedragsregels en de Tuchtrechtspraak.

Arbitrage

Een arbitrage dan wel het instellen van een bindende adviseur is maatwerk: procedures, stappenplan, kosten, vigerend recht, etc. zijn uniek voor iedere zaak. Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact op te nemen met E.J. Boessenkool.

Onderhandelingen

Een onderhandeling bestaat uit 5 fases: de voorbereiding, de discussie, voorstellen, de onderhandeling en de afronding.

Voorbereiding

Het doel van de voorbereiding is goed beslagen ten ijs komen, weet wat je wilt, het beoogde resultaat, het minimumresultaat en het inschatten van de positie en de belangen van de partijen.

Discussie

In deze fase worden de posities ingenomen. Uiteenzetten, luisteren, argumenteren en op elkaar reageren.

Voorstellen

In deze fase ga je met elkaar op zoek naar mogelijkheden tot overeenstemming: belangen-overeenkomsten, criteria, ideeën en concessies.

Onderhandeling

Hier kijk je met elkaar naar mogelijke scenario’s en concrete voorstellen en tegenvoorstellen.

Afronding

In deze laatste fase dient zorgvuldig te worden getoetst of een ieder op dezelfde lijn zit, ook qua interpretatie van de afspraken. De zorgvuldig geformuleerde afspraken dienen bij voorkeur op schrift te worden gesteld.’

VBmediators

Betrouwbare en deskundige bemiddeling